بدون هیچ حد و مرزی 

معامله کنید

سوق المرفا

تجارت بی حد و مرز

یک بازار پر هیاهو….

 

سوق المرفا بزرگترین بازار در قلب….

ویژگی های مهم و جالب توجه

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

09

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

مزایای متعدد برای تجار و سرمایه گذاران

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

این برای شما

به چه معناست؟

کشورهای اصلی مورد هدف

عراق ترکیه پاکستان هند عراق ترکیه پاکستان هند عراق ترکیه پاکستان هند

حاشیه تولید ناخالص داخلی

قیمت های ثابت 2019

دسترسی

هیچ مانعی در برابر تجارت شما وجود ندارد

یک مشارکت پیشتازانه

نخیل مال و شرکت DP Worl ظرفیت تجارت بی حد و مرز را ایجاد می نمایند

سیستم حمل و نقل دریایی

اولین بندر خرده‌فروشی یکپارچه

سوق المرفا

mamzar vaheeda abuhail

حوزه آبریز

5-20 دقیقه فاصله

اطلاعات جمعیتی منطقه

مشتری بالقوه خود را پیدا کنید

غرفه های سوق المرفا

مشتری بالقوه خود را پیدا کنید

رستوران ها و جاذبه های گردشگری

سوق المرفا دارای ۱۱۲ رستوران خواهد بود که در ۲۸ ساختمان مختلف ساخته شده اند و

جزایر دیره

مقصدی در سطح جهانی برای نوسازی روح دیره

دسترسی

پروژه های نخیل